Tuinbouw

Wij bieden u een zeer breed dienstenpakket aan. Op het gebied van tuinbouw kunnen wij het werk vanaf het begin tot het einde verzorgen. Wij verzorgen onder andere het volgende.


Bouwrijp maken van het perceel

 • dempen van de aanwezige sloten
 • graven van de nieuwe watergangen
 • het aanleggen van dammen
 • het draineren van egaliseren van het bouwland en indien nodig inzaaien van de kavel
 • het aanleggen van het voor terrein.

Werkzaamheden tijdens de bouw

 • het uitgraven van de schuurvloer
 • het graafwerk voor de hemelwaterafvoer
 • het graven van waterbassins
 • het egaliseren en profileren van de grond in elke gewenste vorm

Afwerking na de bouw

 • beschoeiing zetten
 • egaliseren en inzaaien rondom de kas
 • uitgraven van het woonhuis